+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

ZPA: Dostęp „Zero Trust” (ZTNA) dostępny jako usługa.

Zscaler Private Access (ZPA) stosuje podejście zorientowane na użytkownika i aplikacje dla dostępu do prywatnych aplikacji. W pełni chmurowa usługa ZPA zapewnia, że tylko uprawnieni użytkownicy mają dostęp do określonych firmowych aplikacji poprzez tworzenie bezpiecznych segmentów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami i aplikacjami. Oznacza to koniec z dostępami sieciowymi a więc koniec z możliwością eksploracji sieci firmowej przez cyberprzestępców. Zamiast polegać na fizycznych i wirtualnych komponentach, ZPA używa lekkiego oprogramowania do łączenia aplikacji i użytkowników z chmurą bezpieczeństwa Zcaler, gdzie mikrotunele są zestawiane w miejscu najbliższym dla użytkownika.

 Zscaler Broker

 • Hostowany w chmurze
 • Używany do uwierzytelnienia
 • Dostosowany przez administratorów
 • Pośredniczy w bezpiecznym połączeniu
  pomiędzy Z-App i Z-connector-em

 Zscaler App

 • Mobilny klient zainstalowany na urządzeniach
 • Żąda dostępu do aplikacji

 App Connector

 • Umieszczony przed aplikacjami w centrach danych, Azure, AWS i innych publicznych usługach chmurowych
 • Zapewnia bezpieczne wewnętrzne połączenie TLS 1.2 do pośrednika (broker)
 • Czyni aplikacje niewidocznymi w Internecie, aby zapobiegać atakom DDoS

Co zyskasz dzięki Zscaler Private Access?

78% przedsiębiorstw dąży do przyjęcia strategii „Zero Trust”. Oto kilka powodów dla których należy wprowadzić technologie w modelu ZTNA (zero trust network access) do swojej cyfrowej transformacji.

Z

Komfortowy dostęp

Użytkownicy otrzymają transparentny dostęp do wszystkich aplikacji z wszystkich urządzeń. Za pomocą tej samej aplikacji Zscaler otrzymają również ZIA, czyli bezpieczny dostęp dla aplikacji webowych przez przeglądarkę.
Z

Segmentacja na poziomie aplikacji, zamiast siec

Mikrotunele umożliwiają administratorom sieci na segmentacje aplikacji, bez potrzeby segmentacji sieci, zarządzania ACL, czy zaporą sieciową.
Z

Internet przekształca się w sieć korporacyjną

Adaptacja chmury rozszerza sieć firmową na cały Internet. Wykorzystaj szyfrowane tunele TLS i PKI, aby zapewnić bezpieczeństwo firmowych aplikacji.
Z

Nigdy nie wystawiaj swoich użytkowników do Internetu

Uwierzytelnieni użytkownicy mają dostęp do firmowych aplikacji bez potrzeby dostępu do sieci, co redukuje ryzyko rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania i rozpoznania sieci przez cyberprzestępców
Z

Łączność wewnętrzna oznacza niewidoczność aplikacji

Zainicjowana przez usługę ZTNA architektura zapewnia aplikacjom połączenie wychodzące do uwierzytelnionych użytkowników. Adresy IP nie są nigdy ujawniane, więc DDoS jest nie możliwy do wykonania.
Z

W 100% chmurowa usługa ZTNA

ZTNA jako usługa umożliwia łatwe zarządzanie, wysoką dostępność i silną ochronę przed atakami DDoS.